Tehranpet.ir

۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
Tehranpet Tehranpet
Tehranpet.ir
Tehranpet.ir
Tehranpet.ir

Tehranpet.ir
نام محصول : قرص ضد انگل


Share |
توضیحات 1 : AB3
توضیحات 2 : مناسب برای سگ و گربه
توضیحات 3 : قرص ضد انگل برای حیوانات
قیمت فروش ویژه : 5700 تومان
قیمت فروش : 6000 تومان ( 5% )

این قرص سینگل دوز می باشد و برای سگ با وزن 10کیلوگرم 1قرص تجویز می شود


 انتخاب توضیحات       قیمت (تومان)

5,700
Tehranpet.ir
Tehranpet.ir
Tehranpet.ir
 
Tehranpet.ir